زبان دوره‌های مرتبط با پویانمایی در سایت یودمی-2022

این شکل زبان دوره‌های انتشاریافته با موضوع پویانمایی راد در پلتفرم یودمی نشان می‌دهد. بر اساس این شکل دوره‌های پویانمایی در زبان‌های مختلفی منتشر گردیده و پس از زبان بین‌المللی انگلیسی، زبان‌های اسپانیایی، پرتغالی، ایتالیایی و ترکی بیشترین تعداد دوره را به خود اختصاص داده‌اند.

بهترین دوره‌های مرتبط با پویانمایی در سایت یودمی-2022

این شکل بهترین دوره‌های پویانمایی منتشرشده در پلتفرم یودمی را نشان می‌دهد در این نمودار محور افقی نمایانگر نمره دریافتی دوره از دانشجویان (حداکثر مقدار نمره 5 می‌باشد) و محور عمودی تعداد دانشجویان دوره است. بر اساس این شکل برخی از دوره‌های یودمی با جذب چند صد هزار دانشجو به خود توانسته‌اند نمرات کیفی بالایی […]

تحلیل دوره‌های آموزشی سینمایی سایت Udemy به تفکیک مراحل تولید فیلم-2021

نمودار بالا نشان دهنده تعداد دوره‌ها، میانگین تعداد دانشجو، میانگین تعداد نظرات، میانگین امتیاز و میانیگن درآمد سالانه حوزه سینما سایت Udemy به تفکیک مراحل، پیش تولید، تولید، پسا تولید و مشترک است. Udemy یک وب سایت ارائه دوره‌های آموزشی آنلاین در حوزه‌های مختلف است که همه افراد می‌توانند در دوره‌های مورد نظر خود در […]

آمار مقایسه‌ای دوره‌های آموزشی به تفکیک رشته و تعداد شرکت کننده در سایت یودمی

این نمودار آمار مقایسه‌ای دوره‌های آموزشی به تفکیک رشته و تعداد شرکت کننده در سایت یودمی را نشان می‌دهد. همان طور که مشاهده می‌کنید بیشترین اقبال از رشته سینما با برگزاری 1554 دوره بوده است که بیش از 3 میلیون نفر شرکت کننده را به خود اختصاص داده است. بعد از رشته سینما با اختلاف […]