شبکه‌های تلویزیونی پیشتاز از نظر بازدید در تلوبیون بر اساس ژانر سریال‌های پخش‌شده از آن‌ها از 1392 تا 1400

نمودار بالا نشان دهنده ژانر سریال‌هایی است که از شبکه‌های تلویزیونی‌ای که در سایت تلوبیون از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ پربازدید بوده‌اند پخش شده است. در این شکل شبکه‌های پر بازدید شامل شبکه سه، ifilm، تماشا، یک، نمایش، دو، پنج، پویا، امید، قرآن و چهار است که سریال‌های آن‌ها در پنج ژانر خانوادگی، تاریخی، ملودرام، […]

مقایسه میزان اعمال سانسور بر آثار خارجی در پلتفرم‌های تلوبیون و فیلیمو بر حسب تعداد فیلم‌ها و درصد سانسور

این نمودار تعداد فیلم‌های خارجی پخش شده در پلتفرم‌های فیلیمو و تلوبیون را بر اساس درصد سانسور نشان می‌دهد. تعداد ۳۳۳ فیلم خارجی پخش شده در فیلیمو هیچ اختلاف زمانی (سانسوری) نداشته‌اند، این در حالی است که در تلوبیون فقط تعداد ۲۹ فیلم خارجی هیچ سانسوری نشده‌اند. طبق نمودار در پلتفرم فیلیمو تعداد ۵ فیلم […]

مقایسه میزان اعمال سانسور بر آثار خارجی در پلتفرم‌های تلوبیون و فیلیمو بر حسب تعداد فیلم‌ها و درصد سانسور

این نمودار تعداد فیلم‌های خارجی پخش شده در پلتفرم‌های فیلیمو و تلوبیون را بر اساس درصد سانسور نشان می‌دهد. تعداد ۳۳۳ فیلم خارجی پخش شده در فیلیمو هیچ اختلاف زمانی (سانسوری) نداشته‌اند، این در حالی است که در تلوبیون فقط تعداد ۲۹ فیلم خارجی هیچ سانسوری نشده‌اند. طبق نمودار در پلتفرم فیلیمو تعداد ۵ فیلم […]

آمار تماشای سریال‌های تلویزیون به تفکیک شبکه برحسب تعداد عنوان در تلوبیون از 1392 تا 1400

طبق اطلاعات نمودار لگاریتمی بالا بر اساس آمار تماشای تلویزیون و سریال در ایران و آمار بینندگان صدا و سیما ، در میان شبکه‌های سیمای ملی، شبکه آی‌فیلم بیشترین میزان پخش سریال را به خود اختصاص داده است.  این شبکه پربیننده ترین شبکه های ماهواره ای فارسی زبان نیز به شمار می آید. بدون در […]

آمار بازدید و تعداد سریال‌های تلوبیون به تفکیک کشور سازنده از 1392 تا 1400

پلتفرم تلوبیون، جایی برای دسترسی به آرشیو سیمای ملی و آثار دیگر است. بر مبنای نمودار لگاریتمی بالا، بیشترین سریال‌های موجود در این پلتفرم، ایرانی بوده‌اند. پس از سریال‌های ایرانی، سریال‌های کره‌ای و آمریکایی بیشترین فراوانی را داشته‌اند. آمار بازدید سریال‌های ایرانی در مجموع به بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون بار تماشا می‌رسد. […]