تعداد دانلود جهانی کتاب‌ و کتاب مرجع از سال 2018 تا 2022 و پیش‌بینی آن تا سال 2027

نمودار فوق تعداد دانلود جهانی کتاب‌ و کتاب مرجع از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ و پیش‌بینی آن تا سال ۲۰۲۷ را نشان می‌دهد. هر چه رو به جلو می‌رویم، فناوری در جنبه‌های بیشتری از زندگی ما خود را نمایان می‌کند. حتی همین حالا هم تصور دنیا بدون اینترنت، تلفن همراه و رایانه برایمان ممکن نیست. […]

تعداد کاربران جهانی کتاب‌های الکترونیک از سال 2018 تا 2022 با پیش‌بینی 5 سال آینده

نمودار فوق تعداد کاربران جهانی کتاب‌های الکترونیک از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ و پیش‌بینی آن تا ۵ سال آینده را نشان می‌دهد. تعداد کاربران کتاب‌های الکترونیک هر روز بیشتر و بیشتر رشد می‌کند. کتاب‌های الکترونیک ارزان هستند، دسترسی به آنان راحت است و تنوع زیادی دارند. به همین دلیل افراد جذب این کتاب‌ها می‌شود. مخصوصا […]

درآمد جهانی بازار کتاب‌های الکترونیک از سال 2018 تا 2022 با پیش‌بینی 5 سال آینده

نمودار فوق درآمد جهانی بازار کتاب‌های الکترونیک از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ و پیش‌بینی آن تا ۵ سال آینده را نشان می‌دهد. بازار کتاب‌های الکترونیک هر روز بیشتر و بیشتر رشد می‌کند. کتاب‌های الکترونیک ارزان هستند، دسترسی به آنان آسان است و تنوع زیادی دارند. کتاب‌های صوتی نیز در کنار کتاب‌های الکترونیک رشد می‌کنند و […]

درآمد جهانی بازار کتاب‌ و کتاب مرجع الکترونیک از سال 2018 تا 2022 و پیش‌بینی آن تا سال 2027

نمودار فوق درآمد جهانی بازار کتاب‌ و کتاب مرجع الکترونیک از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ و پیش‌بینی آن تا سال ۲۰۲۵ را نشان می‌دهد. امروزه همه چیز به سمت دیجیتالی شدن می‌رود. نسل‌های قدیمی که چندان با فناوری‌ میانه‌ی خوبی ندارند بسیار کم شده‌اند و نسل‌هایی که از کودکی غرقه در فناوری بزرگ شده‌اند به […]