هزینه‌کرد کشورهای جهان برای اسباب‌بازی در سال 2022

نمودار فوق درآمد جهانی بازار اسباب بازی در سال ۲۰۲۲ به تفکیک کشور را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۲، بازار اسباب بازی و بازی‌های کودکانه به عنوان یکی از بخش‌های مهم صنعت سرگرمی و سبک ‌زندگی در سراسر جهان تحت ذره‌بین قرار گرفت. بیشترین درآمد بازار اسباب بازی در ایالات متحده بوده است. در مقایسه […]