میزان درآمدزایی کتاب‌های دیجیتال در جهان از سال 2017 تا 2027

نمودار فوق میزان درآمدزایی کتاب‌های دیجیتال در جهان از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ و پیش‌بینی آن تا سال ۲۰۲۷ را نشان می‌دهد. میزان درآمدزایی کتاب‌های دیجیتال یا eBookها روندی افزایشی داشته است و پیش‌بینی می‌شوند که این روند همینطور ادامه پیدا کند. البته یک استثنا وجود دارد که در سال ۲۰۲۲ این عدد کمی کاهش […]

تعداد کابران کتاب‌های دیجیتال از سال 2018 تا سال 2027

نمودار فوق تعداد کاربران کتاب‌های دیجیتال از سال ۲۰۱۸ و پیش بینی روند آن تا سال ۲۰۲۷ را نشان می‌دهد. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، تعداد کاربران دیجیتال را روندی صعودی در حال افزایش بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند صعودی را همینطور ادامه بدهد به‌طوری که در این بازه ۱۰ ساله تعداد کاربران […]