میزان درآمد بازی‌های موبایلی از سال 2016 تا سال 2022 به تکفیک محل درآمدزایی

نمودار فوق میزان درآمد بازی‌های موبایلی از سال ۲۰۱۶ تا سال ۲۰۲۲ به تکفیک محل درآمدزایی را نشان می‌دهد. بازی‌های موبایلی در میان محصولات سرگرمی یکی از بالاترین سوددهی‌ها را دارند. حتی در مقایسه با میزان فروش بازی‌های بزرگ یا به اصطلاح AAA، بازی‌های موبایلی همچنان سود بیشتری دارند. این سود به میزانی زیاد است […]