آمار میزان رشد درآمد در حوزه موسیقی به تفکیک قاره‌های جهان

با انقلاب دیجیتال و رشد ابزارهای مختلف، موسیقی در دنیا بین تمام مردم رواج روز افزونی یافته است. در حال حاضر بزرگترین محرک برای صنعت موسیقی در کشورهای مختلف استریم موسیقی است که درصد بالایی از کل درآمد این صنعت را شامل می شود. سرویس‌های اشتراکی خریداری شده توسط کاربران باعث اختلاف فاحش درآمد این […]