موفق‌ترین تورهای موسیقی در سراسر جهان از سال 1980 تا سال 2022

نمودار فوق موفق ترین تورهای موسیقی در سراسر جهان از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۲۲ را بر اساس درآمد ناخالص نشان می‌دهد. در عرصه‌ی موسیقی، تور اصطلاحی است که برای توصیف مجموعه‌ای از کنسرت‌ها به کار می‌رود که توسط یک هنرمند یا یک گروه، در چند شهر یا کشور مختلف انجام می‌شود. اجرای تور برای […]

موفق‌ترین تورهای موسیقی در سراسر جهان در سال 2021

نمودار فوق موفق‌ترین تورهای موسیقی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. در عرصه‌ی موسیقی، تور اصطلاحی است که برای توصیف مجموعه‌ای از کنسرت‌ها به کار می‌رود که توسط یک هنرمند یا یک گروه، در چند شهر یا کشور مختلف انجام می‌شود. اجرای تور برای هنرمندان هزینه‌های زیادی دارد و وقت و انرژی […]