صنعت بازی لهستان

صنعت بازی لهستان

گزارش پیش رو درباره‌ی صنعت بازی لهستان است. منظور از صنعت بازی لهستان، تولید بازی‌‌‌‌‌های ویدیویی است که %۹۶ درآمد آن حاصل از صادرات است. منظور بازار بازی لهستان نیست که %۹۷ ارزش آن در خارج از لهستان تولید شده و وارد کشور می‌شود. تا آگوست ۲۰۲۱ در لهستان، در حدود ۴۷۰ ناشر و سازنده […]