تعداد کتاب‌های دیجیتالی امانت گرفته شده از مدارس و کتابخانه‌های جهان از سال 2017 تا 2022 به تفکیک نوع

نمودار فوق تعداد کتاب‌های دیجیتالی امانت گرفته شده از مدارس و کتابخانه‌های جهان از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ به تفکیک نوع را نشان می‌دهد. کتاب‌های دیجیتالی در حال رشد هستند. ویژگی‌هایی مانند ارزان بودن، دسترسی بالا، جابه‌جایی راحت و آسیب کمتر به محیط زیست برخی از مشخصه‌هایی هستند که باعث محبوبیت روزافزون کتاب‌های الکترونیک شده […]