تعداد تخمینی کتاب‌های الکترونیک به فروش رسیده در ایالات متحده از سال 2010 تا 2020

نمودار فوق تعداد تخمینی کتاب‌های الکترونیک به فروش رسیده در ایالات متحده از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ را نشان می‌دهد. کتاب‌های دیجیتال (کتاب الکترونیک و صوتی) هر روز محبوب‌تر می‌شوند. البته کتاب‌های صوتی بیشتر از کتاب‌های الکترونیک توجه‌ها را به خود جلب کرده‌اند. کتاب‌های صوتی را می‌توان در حال قدم زدن، رانندگی، غذا خوردن و […]