فناوری‌های جدید برای حسابداری و فروش موزه‌های جهان تا می ۲۰۲۱

نمودار مورد بررسی، آینده فناوری‌های جدید در حوزه حسابداری و فروش را که موزه‌ها در سرتاسر جهان قصد دارند تا ماه مه سال 2021 به اجرا درآورند نمایش می‌دهد. این تحقیق نشان‌دهنده این است که 48 درصد از موسسات مورد بررسی تصمیم دارند از ابزارهای خرید بلیط آنلاین استفاده کنند. همچنین، با 35 و 32 […]

مهم‌ترین ابزارهای بازاریابی موزه‌های جهان تا می 2021

آنچه در این نمودار به چشم می‌خورد برگزیده‌ای از ابزارهای بازاریابی است که موزه‌ها در سرتاسر جهان از آن‌ها استفاده می‌کنند. شاهد این هستیم که با 34 درصد، «تجزیه و تحلیل رسانه‌های اجتماعی» بیشترین میزان استفاده را داشته و در ادامه «مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)» با 32 درصد قرار دارد. این نمودار به‌روشنی نشان‌دهنده […]

فناوری‌های جدید در نمایشگاه‌هایی که قرار است از می ۲۰۲۱ توسط موزه‌های جهان اجرا شود

در این نمودار، نگاهی به تکنولوژی‌های نوینی که موزه‌های سراسر جهان قصد دارند تا ماه مه سال ۲۰۲۱ به برنامه‌های نمایشی خود بیافزایند، انداخته‌ایم. براساس یک مطالعه در سال ۲۰۲۱، ۷۸ درصد از مؤسسات موردنظر اضافه کردن عناصر صوتی و تصویری را برنامه‌ریزی کرده‌اند. نمایشگاه‌های آنلاین و وسایل نمایش اطلاعات بصری نظیر صفحات لمسی به […]