فروش گیشه‌ی فیلم‌ها در مناطق مختلف جهان از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰21

نمودار فوق فروش گیشه‌ی فیلم‌ها در مناطق مختلف جهان از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۰ تمامی نمودارها کاهشی چشمگیر دارند که به علت تعطیلی ناشی از همه‌گیری کرونا است. بیشترین آمار فروش متعلق به منطقه‌ی آسیا-اقیانوسیه است. علت اصلی آن وجود ۲ گیشه‌ی بزرگ چین و ژاپن در این منطقه […]