درآمد جهانی حاصل از ضبط موسیقی از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰22

نمودار فوق درآمد جهانی حاصل از ضبط موسیقی از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰22 را نشان می‌دهد. منظور از ضبط موسیقی اصطلاح انگلیسی recorded music است که به معنای موسیقی‌های ضبط شده است و اجراهای زنده مانند کنسرت شامل آن نمی‌شود. برای مثال سی دی‌ها و  صفحه‌های وینیل‌ موسیقی که فروخته می‌شوند، در این نمودار […]