سهم مشترکان سرویس های استریم موسیقی در سال 2022

نمودار فوق سهم مشترکان سرویس‌های استریم موسیقی تا چهار ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد. سرویس‌های موسیقی مدتی است که به اصلی‌ترین شیوه برای مصرف موسیقی شده‌اند. بیشترین درآمد موسیقی‌های ضبط شده نیز از سرویس‌های استریم موسیقی بدست می‌آید. می‌توان دید که سرویس استریم موسیقی اسپاتیفای با ۳۰ درصد بیشترین تعداد مشترکان را به‌خود […]