امتیاز منقدان metacritic برحسب امتیاز کاربران imdb

سایت Metacritic (متاکریتیک) از جمله سایت‌های ارزش گذاری تولیدات سینمایی است که موفق شده نظرات منتقدان را به عنوان معیاری در سایت IMDB بگنجاند. این سایت با استفاده از گردآوری نقدها و نقطه نظرات منتقدان برجسته عالم سینما تنها فیلم‌هایی را در لیست نهایی خود قرار می‌دهد که حداقل ۹ نقد برایشان وجود داشته باشد […]