تحلیل رویکرد کارخانه‌های آلمان در رابطه با نشر یافته‌ها

آیا کارخانه ها خود را از تحقیقات پایه کنار کشیده اند؟ مرکز تحقیق لایبنیز(Leibniz) آخرین ورژن این گزارش را در آوریل سال ۲۰۲۱  منتشر کرده است. در تحلیل قبلی به این موضوع اشاره شد که کارخانه ها علاقه ای نسبت به پرداختن به تحقیقات پایه نشان نمی دهند. ما با مطالعه و بررسی فعالیت های […]