درآمد صنعت موسیقی در سراسر جهان از سال 2012 تا 2023 (به میلیارد دلار آمریکا)

این نمودار درآمد صنعت موسیقی جهان از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳ را به میلیارد دلار نشان می‌دهد. در سال ۲۰۱۸ درآمد کلی صنعت موسیقی جهان به ۵۳.۷۷ میلیارد دلار رسید، درحالی که این رقم در 2017 حدود ۵۱ میلیارد بود. احتمالا در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۶۵ میلیارد دلار خواهد رسید.