میزان اعتماد به روزنامه‌نگاران در سال 2022 به تفکیک کشور

نمودار میزان اعتماد به روزنامه‌نگاران در سال 2022 به تفکیک کشور را نشان می‌دهد. این نمودار نتایج نظرسنجی انجام شده در 28 کشور را نشان می‌دهد. نمودار 15 کشور برتر را نشان می‌دهد اما برخی از کشورهایی که در آن‌ها سطح‌ اعتماد به روزنامه‌نگاران بسیار پایین بوده مجارستان، ترکیه و کره‌ی جنوبی بودند. چین و […]