اندازه بازار جهانی انیمیشن از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰22

نمودار فوق اندازه بازار جهانی انیمیشن از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد. می‌توانیم در این نمودار اندازه‌ی بسیار بزرگ بازار انیمیشن را ببینم که در نقطه‌ی اوج خود که سال ۲۰۲۲ باشد به ۳۹۱ میلیارد دلار رسیده است. حتی با وجود همه‌گیری کرونا که اولین اثرات خود را در سال ۲۰۲۰ نشان داد […]