صنعت رسانه و سرگرمی در هند

صنعت رسانه و سرگرمی در هند از رونق زیادی برخوردار است. هندوستان دومین بازار بزرگ تلویزیون و یکی از بزرگ‌ترین بازارهای پخش تلویزیونی را دارد. به طوری که بازار تلویزیون این کشور می‌تواند پذیرای بیش از 100 میلیون خانه باشد.  همچنین در گزارش مالی سال 2021 دولت هند، انتظار درآمد حاصل از بازار تلویزیون، 13.82 […]