صنعت بازی‌های ویدئویی در جمهوری چک

در حال حاضر، 76 کمپانی متخصص در زمینهٔ طراحی بازی‌های ویدئویی در جمهوری چک فعالیت می‌کنند. ویژگی بازار کشور چک که آن را بی‌همتا می‌کند، حضور قدرتمند کمپانی‌های بومی است. تنها 7 درصد از کمپانی‌های فعال در زمینهٔ طراحی بازی این کشور، زیرمجموعهٔ کمپانی‌های بین‌المللی هستند. صنعت بازی نیروی محرکهٔ اصلی اقتصاد دیجیتال به شمار […]