روش‌های تأمین مالی فعالان صنعت بازی در فرانسه در سال 2021

نمودار فوق روش‌های تأمین مالی فعالان صنعت بازی در فرانسه در سال ۲۰۲۱ را نمایش می‌دهد. بر این اساس مرسوم‌ترین شیوه تأمین سرمایه در این صنعت استفاده از سرمایه شخصی تولیدکنندگان است. در جایگاه های دوم و سوم به ترتیب روش تأمین سرمایه از طریق انتشاردهندگان و وام‌های بانکی قرار دارند. نوع چهارم تأمین سرمایه […]