معتبرترین منابع اخبار و اطلاعات عمومی در سراسر جهان از سال 2011 تا 2022

نمودار فوق معتبرترین منابع اخبار و اطلاعات عمومی در سراسر جهان از سال 2011 تا 2022 را نشان می‌دهد. یکی از عوامل مهمی که به اخبار صحت می‌بخشد، منبع خبر است. در این نمودار منابعی که اخبار را می‌توان از آن‌ها دریافت کرد به 4 دسته تقسیم شده است: رسانه‌های سنتی (Traditional Media): این رسانه‌ها […]

سطح اعتماد به رسانه‌ها در سراسر جهان از 2018 تا 2022

نمودار فوق سطح اعتماد به رسانه‌ها در سراسر جهان از 2018 تا 2022 را نشان می‌دهد. اعتماد به رسانه, مفهوم جدیدی نیست اما با ابداع و توسعه اینترنت و شکل های جدید رسانه, صرفا به مفهومی مهم‌تر از پیش بدل شده است. در دورانی که هر کسی با دست در داشتن یک گوشی می‌تواند یک […]