برندگان مراسم جوایز سلامت دیجیتال (دیجیتال هلث اواردز)

گزارش این مراسم در بهار ۲۰۲۱ منتشر شد و هدف از برگزاری آن، آشنایی با و تقدیر از دستاوردهای افرادی است که در بخش سلامت دیجیتال بریتانیا، خدمات بیشتری ارائه داده‌اند. داوران زیادی در این زمینه فعالیت می‌کنند و بیش از ۶ هزار نفر از اعضای شبکه‌های بازاریابی می‌توانند در این مراسم شرکت کنند و […]