بررسی گسترده اسباب بازی‌ها در اروپا

اسباب بازی در اروپا

هر کودک در بدو تولد، بدون یک تصور قالبی (Stereotype) و نقش جنسیتی از پیش تعریف شده به دنیا می‌آید. اما در مراحل اولیه زندگی، هنجارهای فرهنگی و اجتماعی نقش بسیار مهمی ‌در واگذاری این تصور قالبی بازی می‌کنند. از سال ۲۰۱۶، وقتی COFACE Families Europe اولین مطالعه خود را درباره‌ی کاتالوگ اسباب بازی‌ها با […]