سهم روزنامه‌نگارانی که اعتماد عمومی به رسانه‌ها را از دست رفته می‌دانند از سال 2017 تا 2022

این نمودار بر اساس یک مطالعه جهانی در سال 2022 تهیه شده و شامل نظر 3800 روزنامه‌نگار از حدود 2160 رسانه در 17 منطقه جهان است. با توجه به نمودار ارائه شده، درصد روزنامه‌نگارانی که معتقدند اعتماد عمومی به رسانه‌ها طی 12 ماه گذشته کاهش یافته، از 91٪ در سال 2017 به 57٪ در سال […]