اندازه بازار جهانی موزه‌ها، مکان‌های تاریخی، باغ وحش‌ها و پارک‌ها در سال 2022، با پیش‌بینی این رقم در2023 و 2027 (به میلیارد دلار)

نمودار پیش‌رو، تغییرات اندازه بازار موزه‌ها، اماکن تاریخی، باغ‌وحش‌ها و پارک‌ها در سراسر جهان را از سال ۲۰۲۲ به تصویر می‌کشد. همچنین این رقم را در سال  ۲۰۲۳ و ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند. در سال ۲۰۲۲، ارزش این بازار حدود ۶۰.۶ میلیارد دلار برآورد شده است که پیش‌بینی می‌شود با افزایش تقریبا ۶۰ درصدی در سال […]