پرمخاطب‌ترین پارک‌های موضوعی جهان در سال 2021

نمودار فوق پرمخاطب‌ترین پارک‌های موضوعی جهان در سال ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. پارک‌های موضوعی یا Theme Parkها مجوعه‌هایی هستند که در آن‌ها می‌توان گشت و گذار کرد و معمولا به موضوع خاصی تعلق دارند. برای مثال دیزنی لندها پارک‌های هستند که در آن، فضا، تفریحات، خوردنی‌ها و همه چیز با استفاده از شخصیت‌ها و فضاهای […]