ارزش صادرات صنایع دستی از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹

این نمودار ارزش صادرات صنایع دستی  از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد. ارزش صادراتی زیورآلات سنتی و همچنین تجارت چمدانی در این نمودار محاسبه نشده‌اند. در سال ۱۳۹۹ ارزش صادرات صنایع‌دستی ایرانی ۳۲۳ میلیون دلار است که در مقایسه با صادرات نفتی ایران اندک است. با مقایسه این نمودار با نمودار «فروش […]