سبک‌های موسیقی مورد علاقه مخاطبان ایرانی-1400

یکی از عوامل مهم و تشکیل‌دهنده ارزیابی صنایع فرهنگی -از جمله صنعت موسیقی- مقوله مخاطب و مصرف است. شناسایی و بررسی علاقه‌های مخاطب در وهله اول مایه جلب رضایت و استمرار یا افزایش مصرف او و در وهله بعدی باعث بهبود حیات آن محصول و صنعت است. نمودار بالا سبک‌های موسیقی مورد علاقه مخاطبان ایرانی […]

مدت زمان مصرف روزانه موسیقی توسط مخاطبان ایرانی-1400

موسیقی یکی از صنایع فرهنگی است که با زیست روزانه مردم و مخاطبانش پیوند خورده است و بیش از هر صنعت دیگری در میان عامه مردم آشناست. آگاهی و شناخت رفتار مصرفی مخاطبان موسیقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مؤلفه‌های رفتار مصرفی مخاطبان، مدت زمان مصرف و گوش دادن به موسیقی است. نمودار […]

مخاطبان از چه روش‌هایی برای دسترسی به موسیقی محبوبشان استفاده می‌کنند؟-1400

امروزه مخاطبان از راه‌های مختلفی می‌توانند موسیقی مورد علاقه خود را گوش کنند. این نمودار نشان دهنده ترجیح مخاطبان در دسترسی به محتوای موسیقی است. با توجه به امکان‌هایی که اینترنت در اختیار کاربران قرار داده است؛ ۳۳.۷% مخاطبان موسیقی مصرفی خود را از اینترنت مجانی دانلود می‌کنند و ۱۸.۸% آن‌ها با خرید اشتراک از […]