حمایت های مالی معاونت هنری وزارت ارشاد در سال ۱۳۹۸

این نمودار حمایت‌های مالی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در سال ۱۳۹۸ در ۶ حوزه مختلف نشان می‌دهد. دفتر آموزش و انجمن هنرهای نمایشی هر یک با نزدیک به ۳/۵ میلیارد تومان، بیشترین حمایت را دریافت داشته‌اند.

تعداد هنرمندان ایرانی در نمایشگاه های خارجی از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۷

این نمودار تعداد هنرمندان ایرانی را که از نمایشگاه‌های خارجی بازدید کرده‌اند از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. هر چند تعداد این هنرمندان در بیشترین حالت نیز از ۳۰۰ نفر تجاوز نمی‌کند اما روند افزایشی پر‌شتابی در نمودار مشاهده می‌شود. تعداد این دسته از هنرمندان در سال ۱۳۹۷ بیش از ۹ برابر تعداد آن‌ها […]

تعداد عناوین نمایشی تئاتر از ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۷

این نمودار تعداد عناوین نمایشی تئاتر را از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. نمودار بیانگر یک روند کلی افزایشی در تعداد نمایش‌ها است. در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۰۰۰ مورد نمایش در کشور وجود داشته است.

انواع پدیدآورندگان کتاب در بهار سال 1397

این نمودار تعداد انواع پدیدآورندگان کتاب را در بهار سال ۱۳۹۷ به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد. بیشترین کتاب‌ها به دست مولیفین پدید آمده است. جایگاه دوم به ترجمه‌ی کتاب‌های خارجی اختصاص دارد. در بهار سال ۱۳۹۷ هیچگونه تصحیح کتابی صورت نگرفته است.

قدرت خرید کتاب در ایران | نسبت قیمت هزار کتاب به قیمت سکه تمام از ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۶

قیمت کتاب در چند سال اخیر مدام و مدام افزایش یافته است. اما آیا رشد قیمت آن منطقی است؟ قدرت خرید کتاب را می‌توان با مقایسه قیمت کتاب در سال‌های مختلف با حداقل حقوق کارگر به دست آورد. روش دیگر برای به دست آوردن قدرت خرید کتاب این است که قیمت آن را با قیمت […]