کتابخانهٔ اسباب‌بازی

کتابخانهٔ اسباب‌بازی: نگاهی به تجارب جهانی و پیشنهادی برای راه‌اندازی کتابخانهٔ ملی اسباب‌بازی در ایران کتابخانهٔ اسباب‌بازی نخستین مقالهٔ پژوهشی است که در ایران با هدف معرفی کتابخانه‌های اسباب‌بازی جهان نگارش شد. بررسی اهداف‌، بودجه، اندازهٔ مجموعه، خدمات، فعالیت‌ها، انواع مواد، روش سامان‌دهی، قوانین و مقررات و ساختار‌های این نهاد در این پژوهش گنجانده شده‌ […]

میزان استفاده مخاطبان از کتابخانه های عمومی کشور از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۷

این نمودار میزان استفاده مخاطبان از کتابخانه‌های عمومی کشور از سال‌ها ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد. دو عامل تعداد مراجعات و تعداد امانات در نمودار مشخص شده است. در سال ۱۳۹۷، ۵۳ میلیون بار مراجعه صورت و حدود ۳۰ میلیون بار کتاب به امانت گرفته شده است. طبق نمودار میزان مراجعه مردم به کتابخانه‌های […]