چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در صنعت سینما

این مقاله در سال ۱۳۹۸ توسط معاونت پژوهش‌های اجتماعی ـ فرهنگی در رابطه با سینمای ایران منتشر شده است. سینمای ایران با وجود استعدادی که در سابقۀ تولید و نیروی انسانی آن به‌چشم می‌آید و همچنین با وجود درخشش قابل توجه در جشنواره‌های سینمایی جهان، از حیث اقتصادی و تولیدی چشم‌انداز روشنی ندارد. در سال‌های […]