وضع موجود صنعت پویانمایی ایران

وضع موجود صنعت پویانمایی ایران

از مهم‌ترین ملزومات تدوین راهبردهای توسعه‌ی صنعت، شناخت ساختار زنجیره ارزش صنعت است. زنجیره ارزش صنعت پویانمایی شامل مجموعه فعالیت‌هایی است که مواد اولیه با هنر و مهارت ترکیب شده و در هر مرحله، ارزشی به محصول پویانمایی نسبت به مرحله‌ی قبل اضافه می‌شود. هدف از نگارش این کتاب، شناسایی فعالیت‌های اصلی و پشتیبان صنعت […]

ساختار نهادی صنعت پویانمایی ایران

ساختار نهادی صنعت پویانمایی ایران

صنعت پویانمایی کشور با وجود قدمت قابل توجه آن با مشکلات ساختاری و نهادی روبه‌رو است. از مهم‌ترین مشکلات نهادی صنعت پویانمایی، نبود متولی مشخص و در نتیجه تعدد نهادها و سازمان‌های قانونگذار در این حوزه است که سبب از بین رفتن هماهنگی و همافزایی بین ذی‌نفعان در صنعت شده به‌طوریکه اثربخشی تصمیمات و فعالیت‌های […]

سند راهبردی توسعهٔ فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق

سند راهبردی توسعه فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق

این سند چشم‌اندازی از وضعیت ایران در زمینهٔ فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق تا سال ۱۴۰۴ است. سند پیش رو شامل ده ماده است و هر ماده، ظرفیت جمهوری اسلامی، اهداف، تبیین اهداف، راهبردها و وظایف را شرح می‌دهد.

آمارنامه صنعت پویانمایی ایران سال 1395

صنعت پویانمایی

صنعت پویانمایی به دو دلیل اهمیت فراوان و جایگاه اساسی دارد: سودآوری مالی و اثرگذاری فرهنگی. این صنعت برای برخی کشورها مانند ژاپن، بیشتر از صنایع فرهنگی دیگر درآمدزایی کرده است. افزایش تولید در زمینهٔ پویانمایی به مقدماتی نیاز دارد؛ یکی از آن‌ها داشتن راهبرد صحیح  و اولین قدم برای طرح راهبرد، تحلیل آمار و […]