گردشگران ملی 1400

تولید و انتشار آمار و اطلاعات موثق در حوزه‌ی گردشگری یکی از نیازهای فرهنگی کشور و مدیران و برنامه‌ریزان گردشگری است.  مرکز آمار ایران از سال 1387 طرح گردشگران ملی را اجرا کرد. در این طرح آمار و اطلاعات گردشگری و سفرهای خانوارهای ایرانی جمع‌آوری می‌شود. آخرین نسخه از این گزارش با عنوان “نتایج آمارگیری […]

نتایج آمارگیری از گردشگران ملی

اهمیت صنعت گردشگری در شکوفایی اقتصادی ایجاب می‌نماید تا نظام آماری منسجم و پویایی در این بخش استقرار یافته، تولید و انتشار آمار و اطلاعات مورد نیاز برنامه‌ریزان در دستور کار قرار گیرد. بدون شک ایران با تاریخی کهن و فرهنگی غنی با وجود میراث فرهنگی، جاذبه‌های طبیعی و تنوع آب و هوایی یکی از […]

نتایج آمارگیری از گردشگران ملی بهار 1398

https://namafar.ir/wp-content/uploads/2022/04/64.jpg

این سند را مرکز آمار ایران در سال 1398 درباره موضوع گردشگری با هدف، تهیه آمار و اطلاعات گردشگری خانوارهای کشور ارائه داده است. اهمیت صنعت گردشگری در شکوفایی اقتصادی ایجاب می‌نماید تا نظام آماری منسجم و پویایی در این بخش استقرار یافته، تولید و انتشار آمار و اطلاعات مورد نیاز برنامه‌ریزان در دستور کار […]

تعداد افراد شاغل در کارگاه های صنعتی دارای پروانه بهره برداری از 1393 تا 1400

نمودار فوق میزان اشتغال کارگاه‌های صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری را از سال ۱۳۹۳ تا 1400 نشان می‌دهد. بیشترین میزان اشتغال در کارگاه‌های وابسته به صنعت منسوجات است. با مقایسه این نمودار با «نمودار ارزش افزوده کارگاه های صنایع دستی سال ۱۴۰۰» در می‌یابیم که میزان اشتغال کارگاه‌ها با میزان ارزش افزوده‌ی آنان تقریبا رابطه‌ی مستقیم […]

سهم اشتغال زایی انواع پروانه های تولید کارگاهی در سال ۱۳۹۷

این نمودار سهم اشتغال‌زایی انواع پروانه‌های تولید صنایع دستی را در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. بیشترین میزان اشتغال در حوزه صنایع دستی در بخش تولید با کارت شناسایی است که تقریباً ۵۰ درصد تولیدات‌ را در بر می‌گیرد. بخش تولیدات کارگاهی با حدود ۱۲ درصد تولید، کمترین تولید را شامل می‌شود.

تعداد کارگاه‌های کشور به تفکیک تعداد کارگر در سال 1397

این نمودار تعداد کارگاه‌های کشور را در سال 1397 بر اساس تعداد کارگران مشغول در آن‌ها نشان می‌دهد. کارگاه‌ها در هر حوزه از صنعت بر اساس تعداد نفرات مشغول در آن‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند. در عمده کارگاه‌ها تعداد ۴۹-۱۰ نفر کارگر مشغول به کار هستند که می‌توان آن‌ها را کارگاه‌های متوسط نامید. عمده […]

تعداد شاغلان انواع طرح های تولیدی در سال ۱۳۹۷

این نمودار تعداد شاغلان انواع طرح‌های تولیدی را در استان‌های مختلف در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. در استان هرمزگان بیشترین میزان شاغلین در طرح‌های تولیدی وجود دارد. طرح‌های تولیدی شامل تولیدات نساجی، چرمی،‌ چوبی و غیره است. استان تهران با آنکه تقریباُ ۲۰ درصد جمعیت کشور را در روز در خود جای داده است؛ سهم […]

تعداد اجراهای موسیقی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۷

این نمودار تعداد اجراهای موسیقی را از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. تعداد اجرا در همه‌ی سال‌ها روند افزایشی داشته و در ۱۳ سال تقریباً‌ ۱۹ برابر شده است. اطلاعات مربوط به برخی سال‌ها ثبت نشده است.

تعداد سفرهای بومی بدون اقامت شبانه از ۱۳۹۰ تا 1400

نمودار فوق تعداد سفرهای بومی بدون اقامت شبانه از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ را برحسب نوع سفر نشان می‌دهد. منظور از سفرهای بدون اقامت شبانه، سفرهایی است که مسافران شب را در مقصد سپری نمی‌کنند و منظور از سفرهای بومی، سفرهای درون‌مرزی است. بیشترین سفر بدون اقامت شبانه به قصد گردش و تفریح است که بسیار […]