بررسی سطح گرایش به توسعهٔ صنایع دستی

بررسي سطح گرايش به توسعه صنايع دستي با رويكرد تعاوني در ميان روستاييان شهرستان زنجان

صنایع دستی از جمله صنایعی ست که ظرفیت‌های لازم را برای توسعهٔ سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب‌و‌کار پویا دارد. به‌دلیل وجود چالش‌ در زمینهٔ بازاریابی و فروش، توسعهٔ این صنعت سیر نزولی داشته است. بخش تعاون توانایی لازم را برای توسعهٔ تولیدات و افزایش صادرات دارد، اما تعاونی‌ها هم به‌علت کمبود سرمایه، فعالیت پایداری ندارند؛ زیرا […]