بودجه تخصیص داده شده به وزارت ارشاد از ۱۳۸۱ تا 1402

این نمودار کل بودجه تخصیص داده شده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۲ را به تفکیک تخصیص هزینه‌ای – جاری و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بر حسب میلیارد تومان نشان می‌دهد. می‌بینیم که این عدد در سال ۱۳۹۸ افزایش چشمگیری داشته است اما در سال ۱۳۹۹ دوباره کاهش پیدا […]