شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر کارآفرینی فرهنگی در صنایع دستی عشایری

بررسي سطح گرايش به توسعه صنايع دستي با رويكرد تعاوني در ميان روستاييان شهرستان زنجان

صنایع دستی از نظر فرهنگی و اقتصادی بسیار ارزشمندند ولی با به روی کار آمدن کالاهای تکنولوژی‌محور، توجه نکردن به تجاری‌سازی و کارآفرینی در این زمینه، جایگاه خود را از دست داده و منسوخ شده‌اند. یکی از راه‌های احیای هنرها و ارزش‌های مربوط به صنایع دستی، کارآفرینی در این زمینه است. محققان معتقدند عملکرد ضعیف […]