عناصر کارکردی نظام نوآوری محصولات فرهنگی

عناصر کارکردی نظام نوآوری محصولات فرهنگی

نظام‌های نوآوری با هدف جهت‌دهی و انتظام منابع با نهادها طراحی و استقرار می‌یابند. این مهم اما در صنایع فرهنگی با موانع و مشکلاتی جدی، ازجمله عدم ملاحظه نقش کلیدی سرمایه انسانی، موجب نادیده گرفتن یا آسیب به نوآوری‌ها شده تا حدی که تصویر صنایعی کم‌بهره از آنها ساخته است. این تحقیق جهت یافتن چارچوبی […]