آسیب‌شناسی مدیریت تبلیغات محیطی کلان‌شهر تهران

آسیب‌شناسی مدیریت تبلیغات محیطی کلان‌شهر تهران

هر آن‌چه در فضای شهری قرار می‌گیرد، بر زیبایی، شیوهٔ زیست، فرهنگ، عادات و رفتارهای شهروندان و از همه مهم‌تر، بر هویت شهر تأثیر می‌گذارد. یکی از عناصر اصلی که به شکل‌های مختلف در فضای شهری حضور دارد، تبلیغات محیطی است. تبلیغات، مؤثرترین روش رساندن پیام‌های فرهنگی و تجاری به مخاطبان محسوب می‌شود. تمام تبلیغاتی […]