بیشترین کنسرت های اجرا شده در سالن های کشور در سال ۱۳۹۸

این نمودار بیشترین تعداد کنسرت‌های اجراشده در سالن‌های کشور را در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. همه‌ی سالن‌های این نمودار در تهران قرار دارند. در تالار وحدت، برج میلاد و نمایشگاه بین‌المللی به طور میانگین هر ۴ روز یک کنسرت برگزار شده است.

تعداد کنسرت های سبک های مختلف در نیمه ی اول سال ۱۳۹۸

این نمودار تعداد کنسرت‌های سبک‌های مختلف را در نیمه‌ی اول سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. نکته‌ی جالب توجه آن است که تعداد کنسرت‌های برگزار شده در سبک پاپ از مجموع تمام کنسرت‌های برگزار شده در سبک‌های دیگر بیشتر است. در سبک ارکسترال تنها ۲ کنسرت در ۶ ماه برگزار شده است.