حمایت‌های مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از آثار سینمایی برحسب ژانر در سال 1399

نمودار بالا میزان حمایت‌های مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از آثار سینمایی را برحسب ژانر موضوعی در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌‌شود ژانر اجتماعی بیشترین حمایت را به خود اختصاص داده است. بعد از ژانر اجتماعی به‌ترتیب ژانرهای محیط زیست اجتماعی، اجتماعی تجربی، دفاع مقدس، تهران، اجتماعی کارآفرینی، معماری پرتره، […]