تعداد سالن‌های اکران کننده پویانمایی‌های سینمایی از سال 1392 تا 1400

نمودار فوق تعداد سالن‌های نمایش پویانمایی از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد. می‌بینیم که تعداد پویانمایی‌های اکران شده در این ۹ سال ۱۳ عدد است که خیلی عدد زیادی نمی‌باشد. هر چه استقبال از فیلم یا پویانمایی سینمایی بیشتر باشد، سالن‌هایی که آنان را اکران می‌کنند بیشتر می‌شود.استان تهران طبق انتظار در همه‌ی سال‌ها […]

تعداد سالن‌های اکران کننده پویانمایی‌های سینمایی در سال 1401

  نمودار فوق تعداد سالن‌های اکران کننده پویانمایی های سینمایی در ایران در سال ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد. در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ (در زمان تاریخ انتشار نمودار) هیچ پویانمایی در کشور اکران نشده است برای همین این آمار فقط در سال ۱۴۰۱ موجود است. آمار سال‌های قبل را می‌توانید در نمودار […]