تعداد سالانه مقالات منتشر شده مرتبط با حوزه خبر و رسانه از 1375 تا 1399

نمودار بالا تعداد مقالات منتشر شده مرتبط با حوزه خبر و رسانه در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۹ را به تفکیک دو قالب نشریه و کنفرانس نشان می‌دهد. بیشترین تعداد مقالات منتشر شده در نشریات با ۵۸ عنوان مربوط به سال ۱۳۹۸ است، همچنین تعداد ۳۹ مقاله کنفرانسی در سال ۱۳۹۵ منتشر شده است که این […]

آمار تعداد مقالات منتشر شده در نورمگز به تفکیک نام نویسنده

سایت نورمگز از سال ۱۳۸۴ راه اندازی شده و شروع به کار کرده است. نور مگز بزرگتــرین بانـک مقــالات علـوم اسـلامی و انســانی است که میتوانید به راحتی در آن بهترین مقاله های علمی زبان فارسی را پیدا کنید. این بانک مقاله های فارسی در طی این سالها رشد صعودی داشته و ارتقا پیدا کرده […]