روند چاپ مقاله در زمینه صنایع دستی بر اساس سایت مگیران-1400

نمودار بالا روند چاپ مقالات در زمینه صنایع دستی را در ایران نشان می‌دهد. این کار توسط مجموعه نمافر و با توجه به کلیدواژه‌های مرتبط با صنایع دستی انجام شده و تعداد مقالات چاپ شده بر حسب سال از سایت مگیران استخراج شده‌اند. مگیران یک سایت و بانک اطلاعاتی مقالات است که مقاله‌های علمی-تخصصی در […]

ده انتشارات برتر با بیشترین مقاله در حوزه صنایع دستی در سایت مگیران

نمودار بالا نشان دهنده دَه انشارات برتر با بیشترین تعداد مقاله در حوزه صنایع دستی در سایت مگیران است. همان‌گونه که دیده می‌شود نشریه گلجام با تعداد ۶۲ مقاله در حوزه صنایع دستی بیشترین مقاله را در سایت مگیران دارد. دوماهنامه سلامت کار ایران با تعداد ۲۹ مقاله در جایگاه دوم و فصلنامه علوم و […]

ده نویسنده با بیشترین تعداد مقاله مرتبط با صنایع دستی در سایت مگیران

نمودار بالا نشان دهنده ده نویسنده با بیشترین تعداد مقاله مرتبط با حوزه صنایع دستی بر اساس آمار سایت مگیران است. سایت مگیران پایگاه مرجع و بانک اطلاعات نشریات کشور است که اغلب نشریات علمی-تخصصی کشور که دارای مجوز هستند در این سایت موجود هستند. بر این اساس، این سایت به‌ عنوان یکی از جامع‌ترین […]

مقایسه تعداد عنوان مقالات داخلی و خارجی حوزه سینما

نمودار دوستونه فوق نشان دهنده تعداد عنوان مقالات داخلی (برگرفته از سایت Magiran) و خارجی (برگرفته از سایت WOS) در حوزه سینما و مقایسه آن‌ها در سال‌های مشابه است. بیشترین تعداد عنوان مقالات خارجی ۲,۰۴۸ مقاله در سال ۱۳۹۹ است و بیشترین تعداد عنوان مقاله داخلی ۹۵ مقاله در سال ۱۳۹۷ است.  بیشترین رشد تعداد […]