تعداد کتاب های موجود در سایت فیدیبو-1402

نمودار فوق تعداد کتاب‌های الکترونیک (e-book) موجود در فیدیبو را در دو دسته‌بندی کتاب خواندنی و صوتی نمایش می‌دهد. آمارها نشان ‌می‌دهند که کتاب‌های دیجیتال در سرتاسر جهان در حال رشد هستند. اما همچنان کتاب‌های چاپی از نظر میزان استفاده و اندازه‌ی بازار با اختلافی قابل توجه در صدر قرار دارند. البته منطقی است که […]

میانگین امتیاز دسته بندی های مختلف در سایت فیدیبو-1402

نمودار فوق میانگین امتیازهای هر دسته‌بندی در فیدیبو را نشان می‌دهد. حداکثر میانیگن امتیاز ۴.۳ و حداقل آن ۳.۵ است که نشان می‌دهد تقریبا تمام کتاب‌های دسته‌بندی‌های موجود در فیدیبو امتیازی مطلوب را از کاربران دریافت کرده‌اند. با بررسی نمودار توزیع امتیاز کاربران به کتاب ها در سایت فیدیبو می‌توان دید که کاربران فیدیبو معمولا […]

توزیع امتیاز کاربران به کتاب ها در سایت فیدیبو-1402

نمودار فوق میانگین امتیاز‌های داده شده به کتاب‌ها توسط کاربران فیدیبو را نشان می‌دهد. چیزی که در این نمودار بسیار تعجب برانگیز است، تعداد بسیار زیاد امتیاز ۵ یا کامل است. در مقایسه با توزیع امتیاز کاربران به کتاب‌ها در سایت گودریدز می‌توان دید این حجم از امتیاز کامل بسیار عجیب است. بطور کلی امتیازهای […]

میانگین قیمت کتاب های موجود در سایت فیدیبو در دسته بندی های مختلف-1402

نمودار فوق میانگین قیمت کتاب‌ها در دسته‌بندی‌های مختلف سایت فیدیبو را نشان می‌دهد. ارزان‌ترین دسته‌بندی، کتاب کودک است که با توجه اندازه‌ی کم کتاب‌های کودک، داشتن قیمتی کم منطقی بنظر می‌آید. گران‌ترین میانگین قیمتی با اختلافی قابل توجه مربوط به دسته‌ی کتاب‌های علمی است. کتاب‌های تخصصی معمولا گران‌تر از کتاب‌های غیرتخصصی هستند؛ چرا که مخاطبان […]

تعداد کتاب های صوتی موجود در سایت فیدیبو در دسته بندی های مختلف-1402

نمودار فوق تعداد کتاب های صوتی فیدیبو موجود در هر دسته‌بندی را نشان می‌دهد. چند دسته‌ی برتر در این نمودار، دسته‌بندی‌هایی هستند که وقتی تبدیل به کتاب صوتی بشوند، ارزش افزوده‌ای برایشان ایجاد می‌شود. برای مثال دسته‌ی روانشناسی که بیشترین تعداد کتاب صوتی fidibo را به خود اختصاص داده است، شامل یک زیردسته بسیار محبوب […]

تعداد کتاب‌های موجود در سایت فیدیبو در دسته‌بندی‌های مختلف-1402

نمودار فوق تعداد کتاب‌های موجود در هر دسته‌بندی فیدیبو را نشان می‌دهد. بیشترین تعداد کتاب را با اختلافی قابل توجه دسته‌ی ادبیات دارد. این دسته رمان‌ها و داستان‌ها را شامل می‌شود و چون دسته‌بندی‌های سایت فیدیبو، این کتاب‌ها را بر اساس ژانر آنان مانند عاشقانه، معمایی و … دسته‌بندی نکرده است و صرفا کتاب‌های داستانی […]

پرمخاطب ترین کتاب های سایت فیدیبو در سال 1402

نمودار فوق پرمخاطب‌ترین کتاب‌های فیدیبو بر اساس تعداد رای را نشان می‌دهد. شش کتاب برتر در این نمودار همه رمان هستند که به استثنای کتاب سمفونی مردگان همه رمان‌های خارجی هستند که محبوبیت این دسته از کتاب‌ها را در فیدیبو نشان می‌دهد. کتاب ملت عشق با اختلاف جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. […]