نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق نسبت جنسیت غرفه‌داران صنایع ‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. ثبت نام و فروش در سایت باسلام بسیار راحت است. برای همین افراد زیادی که در خانه محصولات خود را تولید می‌کنند، می‌توانند برای فروش محصولات خود از سایت باسلام استفاده می‌کنند. همین امر می‌تواند یکی از دلایل بیشتر بودن فروشندگان زن […]

دسته‌بندی‌های پرتکرار صنایع‌دستی در هر شهر در سایت باسلام – 1402

نمودار فوق دسته‌بندی‌های پرتکرار صنایع‌دستی در هر شهر در سایت باسلام را نشان می‌دهد. این نمودار کمک می‌کند تا بتوان دید که هر شهر در کدام دسته‌بندی از محصولات صنایع‌دستی بیشترین عرضه کننده را داشته است. شهر زنجان با اختلاف بیشترین محصولات در دسته‌بندی ظروف مسی را داشته است که نشان می‌دهد صنعتگران این شهر […]

پرمخاطب‌ترین محصولات صنایع‌دستی در هر دسته‌بندی در سایت باسلام

نمودار فوق پرمخاطب‌ترین محصولات صنایع‌دستی در هر دسته‌بندی در سایت باسلام را بر حسب تعداد رای نشان می‌دهد. می‌توان دید که محصولات خراطی بیشترین مخاطب را در این سایت دارند و بعد از آن، محصولات قلم کاری در جایگاه دوم قرار دارند. این نمودار را می‌توان به‌طور کلی در نمودار «پرمخاطب‌ترین دسته‌بندی‌های صنایع دستی در […]

پرمخاطب‌ترین محصولات صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق پرمخاطب‌ترین محصولات صنایع‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. می‌توان دید که هر چقدر میزان مخاطبان محصول زیاد شده است، امتیاز آن محصول از ۵ که بیشترین امتیازی است که کاربران داده‌اند (نمودار توزیع امتیازها)، فاصله گرفته است. دلیل این اتفاق این است که هر چه افراد امتیاز دهنده بیشتر بشوند، میانگین امتیازها […]

پرمخاطب‌ترین دسته‌بندی‌های صنایع دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق پرمخاطب‌ترین دسته‌بندی‌های صنایع دستی در سایت باسلام بر حسب تعداد رای نشان می‌دهد. پرمخاطب‌ترین دسته‌بندی صنایع دستی در این سایت به محصولات خراطی تعلق دارد. با توجه به اینکه این نمودار بر حسب تعداد رای کاربران است، منطقی است که دسته‌بندی‌هایی تعداد بیشتری محصول در خود دارند، تعداد رای بیشتری دریافت کرده باشند. […]

توزیع امتیاز محصولات صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق توزیع امتیاز محصولات صنایع‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. . یکی از چیزهایی که در نگاه اول می‌توان متوجه شد، عادت افراد در دادن امتیازهای رند است. کاربران همیشه عادت دارند تا از امتیازهای رند، که اعداد بدون اعشار هستند، برای امتیازدهی استفاده کنند. در کمال تعجب می‌بینیم اکثر امتیازهای داده شده، […]

تعداد محصولات صنایع دستی در دسته‌بندی‌های مختلف در سایت باسلام-1402

نمودار فوق تعداد محصولات صنایع دستی در دسته‌بندی‌های مختلف در سایت باسلام را نشان می‌دهد. از آنجایی که هر فردی می‌تواند کالای خود را در سایت باسلام قرار بدهد، خیلی از افراد می‌توانند محصولات تولیدی خود را برای فروش در این سایت بگذارند. به همین علت هر چقدر محصولات برای تولید راحت‌تر باشند، تعداد عرضه‌کنندگان […]

پرمخاطب‌ترین شهرها در محصولات صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق پرمخاطب‌ترین شهرها در محصولات صنایع‌دستی در سایت باسلام را برحسب تعداد رای نشان می‌دهد. در نمودار می‌بینیم که بیشترین مخاطبان محصولات صنایع دستی از شهر اصفهان بوده‌اند. با توجه به اینکه خود این شهر یکی اصلی‌ترین شهرهای صنایع دستی ایران است، اینکه در جایگاه اول این نمودار باشد کمی عجیب است. شاید یکی […]

غرفه‌های با بیشترین محصولات صنایع‌ دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق غرفه‌های با بیشترین محصولات صنایع‌ دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. بیشترین تعداد محصول متعلق به غرفه‌ی برنز نوین است که با توجه اینکه میانگین قیمتی محصولات این غرفه بسیار زیاد است، تنوع بالایی دارد. دومین جایگاه به گالری صنایع دستی فرید است که محصولات ترمه‌ای را در نقش و طرح‌های مختلف […]

شهرهای دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در سایت باسلام-1402

نمودار فوق شهرهای دارای بیشترین محصولات صنایع‌دستی در سایت باسلام را نشان می‌دهد. انتظار می‌رود که وقتی بحث صنایع دستی مطرح می‌شود، شهرهای بجز تهران در صدر قرار داشته باشند اما در اینجا نیز شهر تهران در رتبه‌ی اول قرار دارد. بسیاری از عرضه‌کنندگان معمولا دسترسی‌های بهتری برای عرضخ در شهر تهران دارند و به […]