تعداد کانال‌های صنایع دستی در آپارات بر حسب سال تا 2021

نمودار فوق تعداد کانال‌های حوزه صنایع دستی در آپارات را بر حسب سال نشان می‌دهد. سال ۲۰۱۳ فعالیت کانال‌های مربوط به صنایع دستی در آپارات با راه‌اندازی دو کانال شروع شده و از این سال تا سال ۲۰۲۱ هر ساله به تعداد این کانال‌ها افزوده شده است به طوری‌که در سال ۲۰۲۱ شاهد حضور ۵۱ […]