فراوانی انواع موضوعات ویدئوهای مرتبط با صنایع دستی در آپارات

رسانه‌های اجتماعی همچون آپارات، از ابزارهای کارآمد برای آموزش، ترویج و گفتمان‌سازی صنایع خلاق و فرهنگ بنیان هستند که می‌توانند نقش مهمی را در عملی کردن و موفقیت موارد مذکور ایفا کنند. نمودار بالا فراوانی تعداد پست‌های مرتبط با صنایع دستی در آپارات را به تفکیک دسته‌بندی آن‌ها نشان می‌دهد. مطابق با نمودار، جمعا تعداد […]